บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

1. เตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง
2. เปลเข็นคนไข้แบบเคลื่อนย้าย จำนวน 1 คัน

โดยมี นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และทีมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้

 

บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด
(UP Medical Salter co.,ltd.)

 

กิจกรรมอื่นๆ