เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยู.พี. เมดิคอล จํากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยเป็นผู้จัดจําหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ทุกชนิด ตลอดจนการติดตั้งระบบไปป์ไลน์ โดยมีความคิดริเริ่มมาจากความตั้งใจอยากให้ผู้ป่วยและบุคคลากรทางการแพทย์ได้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณภาพเหมาะสม สะดวกและง่ายต่อผู้ใช้หรือผู้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลอย่างถึงที่สุด

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์ และบริการ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่ทันสมัย มีคุณภาพ เป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้าและให้การยอมรับ

พันธกิจ