บริการของเรา

ติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์

ระบบก๊าซทางการแพทย์เป็นระบบหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้บริการรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉินและแผนกอื่นๆ ระบบก๊าซทางการแพทย์เป็นระบบที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงาน องค์ประกอบ การใช้และบำรุงรักษาและเทคนิคการแก้ไข ปัญหา เพื่อการใช้งานได้ที่ดี มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยการจ่ายเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย และใช้กับเครื่องมือในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบก๊าซทางการแพทย์ เช่น Well Suction Unit Oxygen Flowmeter หรือ Humidifier ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงและให้คำปรึกษาระบบก๊าซทางการแพทย์ต่างๆ ครบวงจร ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญงานและมีประสบการณ์ทางงานระบบก๊าซทางการแพทย์

การบำบัดด้วยออกซิเจน

ออกซิเจนเป็นสารที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต หากขาดออกซิเจนเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้สมองตาย และเสียชีวิตได้ เมื่อหายใจ อากาศเข้าสู่ปอด ออกซิเจนจะซึมผ่านผนังถุงลมและหลอดเลือดฝอยไปละลายในเลือด และจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง หัวใจจะทำหน้าที่เสมือนปั๊มสูบเลือดที่ได้รับออกซิเจนจากปอดและฉีดไปตามเส้นเลือดแดงสู่อวัยวะต่าง ๆ จนถึงเส้นเลือดฝอยที่แผ่กระจายเป็นร่างแหในเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย เพื่อส่งออกซิเจนให้เซลต่างๆ ได้ใช้ เส้นเลือดฝอยเหล่านี้จะรวมกันเป็นเส้นเลือดดำ นำเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงกลับไปรับออกซิเจนกลับมาใหม่ ร่างกายเราต้องรักษาระดับออกซิเจนในเนื้อเยื่อให้พอเพียงอยู่เสมอ เนื้อเยื่อสมองและหัวใจจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าเนื้อเยื่ออื่น ๆ

โดยเรานำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้กับการบำบัดด้วยออกซิเจน เช่น Oxygen Nasal cannula, Oxygen Mask with Bag ,Aerosal Mask Only หรือ Aerosal Nebulizer Mask Cartoon รวมถึงอุปกรณ์ อีกมามายที่เกี่ยวข้องกับระบบ ที่ช่วยผู้ป่วยในการหายใจ และการบำบัดด้วยออกซิเจนอีกหลากหลายชนิด

อื่นๆ เกี่ยวกับงานติดตั้ง
อุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้ง รับติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น BP Monitor, Blood Pressure Monitor, Hematocrit Centrifuges และอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องสินค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ตรงความต้องการและเหมาะสมต่อการใช้งานต่อบุคลากรทางการแพทย์และลูกค้าทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้ตามช่องทางของบริษัท ได้ทั้งผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ผ่านทางออนไลน์ เรายินดีที่จะให้บริการและให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์