บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 125,750 บาท ให้แก่รพ.ป่าโมก

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 125,750 บาท ให้แก่รพ.ป่าโมก

1. เสื้อ PPE จำนวน 250 ชุด
2. หน้ากาก Face Shields จำนวน 250 อัน
3. ที่วัดไข้แบบตัวเลข จำนวน 20 อัน
4. เครื่องวัดอุณหภูมิ (แบบขาตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง
5. เครื่องวัด SPO2 จำนวน 10 ตัว
6. Oxygen Mask with Bag Adult จำนวน 100 set
7. Oxygen Mask with Bag Child จำนวน 100 set
8. เซตพ่นยาผู้ใหญ่ 100 set
9. เซตพ่นยาเด็ก 100 set
10. Sterile Water 500ml จำนวน 50 ขวด

 

บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด
(UP Medical Salter co.,ltd.)

 

กิจกรรมอื่นๆ