บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัตนบุรี

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัตนบุรี

– เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 23,000 บาท

 

บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด
(UP Medical Salter co.,ltd.)

 

กิจกรรมอื่นๆ