มอบรถเข็นให้กับน้องกุลสินี ไข่ม่วง ณ บ้านเลขที่ 98/1

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 บริษัท .พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด ได้มอบรถเข็นให้กับน้องกุลสินี ไข่ม่วง ณ บ้านเลขที่ 98/1 ม.1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร

บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด
(UP Medical Salter co.,ltd.)

กิจกรรมอื่นๆ