ขวดน้ำสเตอไรด์ให้ความชื้น
(Sterile Water)

Disposal Prefilled Bubble Humidifier

ขวดน้ำให้ความชื้นแบบพร้อมใช้งาน ชนิดใช้แล้วทิ้ง เป็นระบบปิด Sterile Water for Inhalation

คุณลักษณะทั่วไป : เป็นกระบอกบรรจุน้ำให้ความชื้นที่เป็นระบบปิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ กระบอกพลาสติกใสชนิดโพลีโพพีลีน (Polypropylene) ภายในบรรจุน้ำสะอาดปราศจากเชื้อ (Sterile Water for Inhalation) และปราศจาก Pyrogen ทางออกของออกซิเจน มี micro – diffuser สำหรับทาให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็ก เพื่อให้เห็นการทำงานของออกซิเจนได้ และไม่ เกิดเสียงดังและหัวต่อสามารถต่อเข้ากับชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจน (Flow meter)

มีการกำหนดหมายเลขการผลิต (Lot No.)

วันหมดอายุ พิมพ์ลงด้านหน้าฉลากของขวดพลาสติก

ขนาด : 350ml และ 450ml