ตัวกรองแบคทีเรีย
(Bacterial / Viral Filter)

Disposable Breathing System Bacterial / Viral Filter