หน้ากากซิลิโคน
(Silicone Mask)

มีทั้งหมด 5 ขนาด (Size 0,1,2,3,4,5)

0 ทารกแรกเกิด (Neonate) 1 ทารก (Infant) 2 เด็ก (Child) 3 เด็กโต (Large Child) 4 ผู้ใหญ่ (Small Adult) 5 ผู้ใหญ่ (Large Adult)