เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง
(Platform Scale With Hight Meter)