บริจาคเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด เป็นผู้บริจาคเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค โดยมี เทศบาลตำบลนาดี กองสวัสดิการสังคม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เป็นตัวแทนมอบเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ตำบลนาดี บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด (UP Medical Salter co.,ltd.)

กิจกรรมอื่นๆ